Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

Biuro Rachunkowe w TarnowieWitam na stronie Biura Rachunkowego BR8! Biuro działa głównie na rynku lokalnym ale wykorzystując technologię informatyczną podejmuje również współpracę z podmiotami na terenie całego kraju. Działamy z myślą o przedsiębiorcach oczekujących nowoczesnych rozwiązań księgowych dla swoich firm.


Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin: z biegłym rewidentem, radcą prawnym, specjalistą BHP, specjalistą w zakresie prawa pracy, agentem ubezpieczeniowym, dzięki czemu możemy oferować Państwu szeroki zakres usług – od obsługi finansowo księgowej, przez pomoc kadrowo-płacową na doradztwie w zakresie ubezpieczeń Państwa firmy kończąc.


Realizując nasze usługi wykorzystujemy zaawansowane systemy komputerowe, posiadające pełne wsparcie serwisowe dostawców zarówno sprzętu jak i oprogramowania.OfertaUsługi księgowe


Kompleksowa obsługa księgowa małych i średnich firm:


 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPIR),
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych (KH),
 • rozliczanie Ryczałtu od Przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie księgowości Stowarzyszeń
 • prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie Ewidencji VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • przygotowywanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów

Obsługa kadrowo-płacowa


Obsługa zatrudnienia:


 • sporządzanie umów cywilnoprawych,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie i przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do Urzędu Skarbowego
 • przygotowywanie i przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • nadzór nad dokumentacją kadrową

Doradztwo księgowe


Usługi doradztwa księgowego:


 • pomoc przy rozpoczęciu działalności,
 • pomoc przy wyborze formy odpodatkowania,
 • pomoc przy wyborze rodzaju ewidencji księgowej,
 • pomoc przy wyborze optymalnej formy zatrudnienia pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

RODO - ochrona danych


Usługi:


 • Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • audytu wstępnego (zgodności),
 • opracowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
 • przygotowania umów powierzenia przetwarzania,
 • opracowania dokumentacji zgodnej z ustawą RODO,
 • opracowania klauzul informacyjnych,
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych,

biuro księgowe tarnów współpraca

Współpracuję z ekspertami z różnych dziedzin:


 • z biegłym rewidentem – w celu badania i przeglądu sprawozdań finansowych, badania planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek, audytów finansowych i podatkowych, wdrażania elementów controlingu, budżetowania i prognozowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych,
 • ze specjalistą posiadającym wieloletnie doświadczenie w pracy w organach skarbowych – prowadząc m.in. doradztwo księgowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (pomoc w wyborze formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, wyborze rodzaju księgowości jak też wyborze optymalnej formy zatrudniania pracowników), pomoc przy dostosowaniu korzystnych rozwiązań księgowych do obowiązującego prawa, sporządzaniu deklaracji podatkowych, pomoc przy opracowaniu wniosków o wydanie interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego (opisu stanu faktycznego zdarzenia będącego przedmiotem wniosku o interpretację, przygotowanie - przy współudziale radcy prawnego - oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego),
 • z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej w dziedzinie prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością.
 • ze specjalistą d/s BHP – przeprowadzanie szkoleń dla zatrudnianych pracowników, jak i stały nadzór nad realizacją obowiązków pracodawcy w tych przedsiębiorstwach, w których w związku z liczbą zatrudnionych osób istnieje taka konieczność.
 • z pośrednikiem ubezpieczeniowym – m.in. w zakresie ubezpieczeń Państwa firmy.


CennikWartość świadczonych przez nas usług księgowych, rachunkowych oraz rozliczeniowych zależna jest od wielu nakładających się na siebie czynników. Cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od kompleksowości usług, ilości dokumentów oraz specyfiki działalności Państwa Firmy.


Odbieramy dokumenty we wskazanym przez klienta miejscu i czasie bez dodatkowych opłat.


Jeśli zainteresował Państwa zakres usług oferowanych przez nasze biuro i pragniecie uszczegółowić zapytanie, prosimy o kontakt.Kontakt


Biuro Rachunkowe BR8 Artur Witkowski w Tarnowie