Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Rozumiem

Biuro Rachunkowe w TarnowieWitam na stronie Biura Rachunkowego BR8 – biuro działa głównie na rynku lokalnym ale wykorzystując technologię informatyczną podejmuje również współpracę z podmiotami na terenie całego kraju. Działamy z myślą o przedsiębiorcach oczekujących nowoczesnych rozwiązań księgowych dla swoich firm.


Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin: z biegłym rewidentem, radcą prawnym, specjalistą BHP, specjalistą w zakresie prawa pracy, agentem ubezpieczeniowym, dzięki czemu możemy oferować Państwu szeroki zakres usług – od obsługi finansowo księgowej, przez pomoc kadrowo-płacową na doradztwie w zakresie ubezpieczeń Państwa firmy kończąc.


Realizując nasze usługi wykorzystujemy zaawansowane systemy komputerowe, posiadające pełne wsparcie serwisowe dostawców zarówno sprzętu jak i oprogramowania.OfertaUsługi księgowe


Kompleksowa obsługa księgowa małych i średnich firm:


 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPIR),
 • prowadzenie Ksiąg Handlowych (KH),
 • rozliczanie Ryczałtu od Przychodów ewidencjonowanych,
 • prowadzenie księgowości Stowarzyszeń
 • prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie Ewidencji VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK),
 • przygotowywanie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów

Obsługa kadrowo-płacowa


Obsługa zatrudnienia:


 • sporządzanie umów cywilnoprawych,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie i przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do Urzędu Skarbowego
 • przygotowywanie i przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
 • nadzór nad dokumentacją kadrową

Doradztwo księgowe


Usługi doradztwa księgowego:


 • pomoc przy rozpoczęciu działalności,
 • pomoc przy wyborze formy odpodatkowania,
 • pomoc przy wyborze rodzaju ewidencji księgowej,
 • pomoc przy wyborze optymalnej formy zatrudnienia pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

RODO - ochrona danych


Usługi w zakresie:


 • Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • audytu wstępnego (zgodności),
 • opracowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
 • przygotowania umów powierzenia przetwarzania,
 • opracowania dokumentacji zgodnej z ustawą RODO,
 • opracowania klauzul informacyjnych,
 • tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych,

współpraca

Współpracuję z ekspertami z różnych dziedzin:


 • z biegłym rewidentem – w zakresie m.in. badania i przeglądu sprawozdań finansowych, badania planów połączenia, przekształcenia i podziału spółek, audytów finansowych i podatkowych, wdrażania elementów controlingu, budżetowania i prognozowania finansowego, wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych,
 • ze specjalistą posiadającym wieloletnie doświadczenie w pracy w organach skarbowych – w zakresie m.in. doradztwa księgowego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (pomoc w wyborze formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej, wyborze rodzaju księgowości jak też wyborze optymalnej formy zatrudniania pracowników), pomoc w zakresie dostosowania korzystnych rozwiązań księgowych do obowiązującego prawa, sporządzanie deklaracji podatkowych, pomocy przy opracowaniu wniosków o wydanie interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego (opisu stanu faktycznego zdarzenia będącego przedmiotem wniosku o interpretację, przygotowanie - przy współudziale radcy prawnego - oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego),
 • z radcą prawnym w zakresie obsługi prawnej w dziedzinie prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością.
 • ze specjalistą d/s BHP – w zakresie przeprowadzania szkoleń dla zatrudnianych pracowników, jak i stałego nadzoru realizacji obowiązków pracodawcy w tych przedsiębiorstwach, w których w związku z liczbą zatrudnionych osób istnieje taka konieczność.
 • z pośrednikiem ubezpieczeniowym – m.in. w zakresie ubezpieczeń Państwa firmy.


CennikWartość świadczonych przez nas usług księgowych, rachunkowych oraz rozliczeniowych zależna jest od wielu nakładających się na siebie czynników. Cena ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od kompleksowości usług, ilości dokumentów oraz specyfiki działalności Państwa Firmy.


Odbieramy dokumenty we wskazanym przez klienta miejscu i czasie bez dodatkowych opłat.


Wszystkim nowym klientom udzielamy rabatu w wysokości 50% przez okres 60 dni.


Jeśli zainteresował Państwa zakres usług oferowanych przez nasze biuro i pragniecie uszczegółowić zapytanie, prosimy o kontakt.Kontakt


Biuro Rachunkowe BR8 Artur Witkowski w Tarnowie